Felelős műszaki vezetés

A felelős műszaki vezető (röviden FMV) magyarországi építőipari minőségfenntartó, minőségbiztosító szakember, melynek jogköreit az építési törvény (Étv.) és az FMV szakmagyakorlását szabályozó kormányrendelet szabályozzák. Célja és rendeltetése, hogy a hivatalos építési engedélyeknek, építési jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő kivitelezés valósuljon meg. Építési tevékenységek végzése során alkalmazása kötelező, megrendelő/beruházó köteles felfogadni és alkalmazni az építési folyamat koordinálására. Alkalmazottját köteles bejelenteni az építési hatóságnál az építési folyamat megkezdése előtt, a használatbavételi eljárás, a műszaki átadás-átvételi eljárás az FMV nyilatkozatával kezdhető meg. Hatásköre nem egyezik meg az építési műszaki ellenőrével, melyet szintén a megrendelő/beruházó alkalmaz, őt azonban nem kötelező jelleggel.

A felelős műszaki vezető felel

a) az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért,

b) a szakmunka irányításáért,

c) az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért, továbbá

d) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért és

e) a munkálatok végzésének szakszerűségéért.