Energetikai tanúsítás

Az Európai Unió kiemelten foglalkozik a lakások, közintézmények energiahatékonyságával, és ezért az energetikai tanúsítvány bevezetését minden tagország számára kötelezővé tette. 2002-ben direktívában (Energy Performance of Building Directive) írta elő, hogy az energiafogyasztás és a környezetszennyezés csökkentése érdekében magasabb energiahatékonysági követelményeket kell teljesíteni a lakásoknak és a közintézményeknek. A szabályozás célul tűzte ki, hogy minden tagországban viszonylag rövid időn belül csökkenjen az épületek energiafogyasztása. Célul tűzte ki, hogy 2020-ra az új épületek csak 0. energiásak legyenek.

A tanúsítást minden olyan épületre el kell végezni, amelyben az előírt lég- ill. komfortállapot fenntartásához energia felhasználása szükséges, illetve a rendelet hatálya alá tartozó alábbi feltételek megléte:

176/2008.(VI.30.)korm. rendelet 1.§ (3)bekezdése szerint

• új épület építése;
• meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység

– ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy

– bérbeadása;

• 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Nem terjed ki a rendelet hatálya a következő épületekre:

• az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;

• az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;

• a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;

• a hitéleti rendeltetésű épületre;

• a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;

• a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;

• azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere (hétköznapi nyelven:szellőztetés) szükséges, illetve alakul ki;

• a műhely rendeltetésű épületre;

• a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.